Персональний склад вченої ради Полтавського державного аграрного університету

 
з/п
Прізвище, ім’я,
по батькові
Науковий ступінь, вчене звання, посада
1
2
3
Члени вченої ради університету за посадами
1
Аранчій
Валентина
Іванівна
кандидат економічних наук, професор,
 в.о. ректора
2
Галич
Олександр
Анатолійович
кандидат економічних наук, професор,
перший проректор
3
Горб
Олег
Олександрович
кандидат сільськогосподарських наук, доцент, проректор з науково-педагогічної, наукової роботи
4
Костенко
Олена
Михайлівна
доктор технічних наук, професор, проректор з науково-педагогічної роботи
5
Чуга
Василь
Миколайович
проректор з адміністративно-господарської роботи
6
Шаравара
Тамара
Олексіївна
доктор історичних наук, професор, проректор з науково-педагогічної роботи і перспективного розвитку
7
Біловод
Олександра
Іванівна
кандидат технічних наук, доцент, декан інженерно-технологічного факультету
8
Дорогань-Писаренко
Людмила
Олександрівна 
кандидат економічних наук, професор, декан факультету обліку та фінансів
9
Кулинич
Сергій
Миколайович
доктор ветеринарних наук, професор, декан факультету ветеринарної медицини
10
Маренич
Микола
Миколайович
доктор сільськогосподарських наук, професор, директор навчально-наукового інституту агротех-нологій, селекції та екології
11
Світлична
Алла
Василівна
кандидат економічних наук, доцент, директор навчально-наукового інституту економіки, управління, права та інформаційних технологій
12
Шостя
Анатолій
Михайлович
доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, декан факультету технології виробництва та переробки продукції тваринництва
13
Булах
Тетяна
Вікторівна
учений секретар
14
Кузьміна
Наталія
Миколаївна
 директор бібліотеки
15
Лінська
Світлана
Павлівна
головний бухгалтер
16
Радочіна
Юлія
Ігорівна
голова первинної профспілкової організації працівників
17
Брашован
Данііл
Олегович
в.о. голови Студентського сенату,
здобувач вищої освіти освітнього ступеня «Бакалавр» денної форми навчання, спеціальності 073 «Менеджмент»
18
Махрова
Марина Станіславівна
голова первинної профспілкової організації студентів, здобувач вищої освіти освітнього ступеня «Бакалавр» денної форми навчання, спеціальності 211 «Ветеринарна медицина»
Виборні члени вченої ради університету
 
19
Безкровний
Олександр Валентинович
кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування
20
Бобровський
Максим
Олександрович
здобувач вищої освіти освітнього ступеня «Бакалавр» денної форми навчання спеціальності, 073 «Менеджмент»
21
Будник
Ніна
Василівна
кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедри харчових технологій
22
Вакуленко
Юлія
Валентинівна
кандидат сільськогосподарських наук, доцент, керівник
навчально-наукового центру інформаційно-комунікаційних освітніх технологій та освіти дорослих
23
Воронько-Невіднича
Тетяна
Вікторівна
кандидат економічних наук, доцент, завідувач  кафедри менеджменту
ім. І.А. Маркіної
24
Гангур
Володимир
Васильович
доктор сільськогоспо-дарських наук, старший науковий співробітник, завідувач кафедри рослинництва
25
Горбенко
Олександр
Вікторович
кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедри агроінженерії та автомобільного транспорту
26
Демянченко
Владислав
Сергійович
здобувач вищої освіти ступеня вищої освіти «Бакалавр» денної форми навчання, спеціальності 201 «Агрономія»
27
Дорошенко
Андрій
Петрович
кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, начальник навчального відділу
28
Дячков
Дмитро
Володимирович
доктор економічних наук, доцент, професора кафедри менеджменту
ім. І.А. Маркіної
29
Євстаф’єва
Валентина
Олександрівна
доктор ветеринарних наук, професор, завідувач кафедри паразитології та ветеринарно-санітарної експертизи
30
Зоря
Олексій
Петрович
доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри фінансів, банківської справи та страхування
31
Канцедал
Наталія
Анатоліївна
кандидат економічних наук, доцент, завідувач кафедри обліку і оподаткування
32
Келемеш
Антон
Олександрович
кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри агроінженерії та автомобільного транспорту
33
Киричко
Борис
Павлович
доктор ветеринарних наук, професор, завідувач кафедри хірургії та акушерства
34
Ковальчук
Станіслав
Богданович
доктор технічних наук, доцент, професор кафедри будівництва та професійної освіти, голова Ради молодих вчених
35
Кручиненко
Олег
Вікторович
доктор ветеринарних наук, професор, завідувач
кафедрою інфекційної патології, гігієни,
санітарії та біобезпеки
36
Кузьменко
Лариса
Михайлівна
кандидат сільськогосподарських наук, доцент, професор кафедри біології продуктивності тварин імені академіка
О. В. Квасницького
37
Ласло
Оксана
Олександрівна
кандидат сільськогосподарських наук, доцент, доцент кафедри землеробства і агрохімії ім. В.І. Сазанова
38
Литвиненко
Анастасія
Вікторівна
здобувач вищої освіти освітнього ступеня «Магістр» денної форми навчання, спеціальності 211 «Ветеринарна медицина»
39
Літвінов
Петро
Юрійович
завідувач  кафедри фізичного виховання і спорту
40
Ліщук
Владислав
Володимирович
здобувач вищої освіти освітнього ступеня «Бакалавр» денної форми навчання, спеціальності 208 «Агроінженерія»
41
Лозинська
Тамара
Миколаївна
доктор наук з державного управління, професор, завідувач кафедри публічного                                                 управління та адміністрування
42
Локес-Крупка
Терезія
Петрівна
кандидат ветеринарних наук, доцент, завідувач кафедри терапії імені професора П. І. Локеса
43
Макаренко
Петро
Миколайович
доктор економічних наук, професор, член-кореспондент НААН України,  завідувач, кафедри економіки та  міжнародних економічних відносин
44
Махмудов
Ханлар
Зейналович
доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри підприємництва і права
45
Мороз
Олександр
Павлович
здобувач вищої освіти ступеня вищої освіти «Бакалавр» денної форми навчання спеціальності 204 «Технології виробництва та переробки продукції тваринництва»
46
Овчарук
Олена
Михайлівна
кандидат економічних наук, доцент, начальник відділу кадрів
47
Омельченко
Ганна
Олексіївна
кандидат ветеринарних наук, доцент, завідувач кафедри інфекційної патології, гігієни, санітарії та біобезпеки
48
Петренко
Максим
Олександрович
кандидат сільськогосподарських наук, доцент, доцент кафедри інфекційної патології, гігієни, санітарії та біобезпеки
49
Писаренко
Віктор
Микитович
доктор сільськогосподарських наук, професор, завідувач кафедри захист рослин
50
Писаренко
Володимир
Вікторович
доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри маркетингу
51
Писаренко
Павло
Вікторович
доктор сільськогосподарських наук, професор, завідувач кафедри екології, збалансованого природокористування та захисту довкілля
52
Поліщук
Анатолій
Анатолійович
доктор сільськогосподарських наук, професор, завідувач кафедри технології виробництва продукції тваринництва
53
Попов
Станіслав
Вячеславович
кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедри механічної та електричної інженерії
54
Поспєлов
Сергій
Вікторович
доктор сільськогосподарських наук, професор, завідувач кафедри землеробства і агрохімії імені В.І. Сазанова
55
Ромашко
Таміла
Петрівна
кандидат хімічних наук, доцент, завідувач кафедри біотехнології та хімії
56
Самойлик
Юлія
Василівна
доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки та міжнародних економічних відносин
57
Северин
Марія
Вікторівна
здобувач вищої освіти освітнього ступеня «Бакалавр» денної форми навчання, спеціальності  072 «Фінанси, банківська справа та страхування»
58
Семенко
Оксана
Вікторівна
начальник юридичного відділу
59
Сенько
Інна
Михайлівна
керівник відділу маркетингу
60
Сіренко
Олена
Вікторівна
кандидат економічних наук, доцент, завідувач аспірантури і докторантури
61
Сизоненко
Наталія
Миколаївна
кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри гуманітарних і соціальних дисциплін
62
Тищенко
Володимир
Миколайович
доктор сільськогоспо-дарських наук, професор, завідувач кафедри селекції, насінництва і генетики
63
Усенко
Світлана
Олексіївна
доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, завідувач кафедри біології продуктивності тварин імені академіка О. В. Квасницького
64
Уткін
Юрій
Вікторович
кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедри інформаційних систем та технологій
65
Шабельник
Сергій
Сергійович
голова Ради здобувачів вищої освіти (аспірантів)
66
Шевніков
Микола
Янаєвич
доктор сільськогосподарських наук, професор, професор кафедри рослинництва, директор ВСП «Аграрно-економічний фаховий коледж Полтавського державного аграрного університету»
67
Шульга
Людмила
Володимирівна
кандидат економічних наук, доцент, керівник навчально-наукового центру забезпечення освітньої діяльності та якості освіти
68
Ярема
Євгенія
Василівна
здобувач вищої освіти освітнього ступеня «Бакалавр» денної форми навчання, спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини»
69
Яхін
Сергій
Валерійович
кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедри будівництва та професійної освіти