Перші результати співпраці вчених кафедри «Загальнотехнічних дисциплін» ПДАА із науковцями, провідними лікарями УМСА

У 2016 році за ініціативи вчених кафедри загальнотехнічних дисциплін Горика О. В., доктора технічних наук, професора, Ковальчука С. Б., кандидата технічних наук, ст. викладача, Бурлаки О. А., кандидата технічних наук, доцента Полтавської державної аграрної академії (ПДАА) та провідних науковців-лікарів Шейка В. Д., доктора медичних наук, професора та Панасенка С. І., кандидата медичних наук, доцента Української медичної стоматологічної академії (УМСА) ректором ПДАА, професором Аранчій В. І. був підписаний договір про співпрацю між ВНЗ «Шляхи удосконалення апаратів зовнішньої фіксації флотуючих переломів грудної клітки».

Метою підписання договору є провадження спільної наукової діяльності над дослідженням і розробкою систем зовнішнього металлоостеосинтезу ребер у випадку флотуючих переламів грудної клітки для оптимізація і удосконалення конструкцій апарату фіксації.

Наукова робота створеної ініціативної дослідницької групи, до якої входять представники кафедри загальнотехнічних дисциплін ПДАА та кафедри хірургії №2 УМСА, направлена на відшукання нових підходів до принципів фіксації та моделювання механіки систем металоостеосинтезу переламів ребер.

Протягом 2016 року був проведений перший етап досліджень метою якого було експериментальне порівняльне дослідження існуючих систем металоостеосинтезу переламів грудної клітки. У ході розкриття наукової проблематики проаналізовано конструктивні параметри існуючих систем металоостиосинтезу ребер та методики перевірки їх функціональних можливостей і запропоновано власну методику та обладнання для експериментальних випробувань на жорсткість систем металоостеосинтезу.

Дослідження виконувалось на натурних зразках фрагментів груднинно-реберного каркасу свиней із використанням розробленого фіксатора ребер (РП №0062). У ході дослідження були проведені випробування на жорсткість цілих фрагментів ребер та фрагментів з переламами ребер з виконаним металоостеосинтезом на основі спиць Кіршнера, накістних пластин і стержневого апарату зовнішньої фіксації. Після проведених експериментальних досліджень було встановлено, що зовнішній металоостеоситнез із використанням стержневого апарату дозволяє досягти значень жорсткості найближчих до фізіологічного рівня – у проведених дослідах до 93 % природної жорсткості фрагменту грудної клітки свиней.

Також намічені шляхи подальшого удосконалення апаратів зовнішньої фіксації флотуючих переломів ребер. Дані рішення сформовані у вигляді заявок на отримання охоронних документів на об’єкти інтелектуальної власності, які стосуються конструктивних видозмін та особливостей встановлення апаратів зовнішньої фіксації флотуючих переломів ребер в медичній практиці.

Фото 1. Проведення експериментальних досліджень

 

Фото 2. Старший викладач, к.т.н. Ковальчук С. Б. проводить вимірювання зразків

 

Фото 3. Випробування на жорсткість систем металоостеосинтезу, виконаного за допомогою спиць Кіршнера (а); апарата зовнішньої фіксації (АЗФ), розробленого доц. Панасенко С. І. (б); накістних пластин (в)

 

Фото 4. Деклараційний патент на винахід UA 42259, кл. МПК А61В17/56, А61В17/60. Лікувально-опорний апарат і спосіб кріплення його на грудино-реберному каркасі. / Панасенко С. І.; заявник і патентовласник Панасенко С. І., № 2000127074; заявл. 08.12.2000; опубл. 15.10.2001, бюл. № 9

 

Фото 5. Раціональна пропозиція РП № 0062. Фіксатор ребер / Горик О. В, Ковальчук С. Б,  Шейко В. Д., Панасенко С. І.; подано 23.12.16р., зареєстровано 26.12.2016р.