Перелік підручників та навчальних посібників виданих викладачами кафедри ЗТД

Найменування

Тип

Автори

Видав-ництво

Рік видання

Обсяг

1

2

3

4

5

6

Геометрический характеристики сечений элементов строительных конструкций при решении задач на прочность, жесткость и устойчивость

Навчальний посібник

Горик О.В., Барданов Ю.М., Залужна К.І.

Київ:

УМК ВО

1989

54с.

Расчет строительных конструкций при сложных деформациях. Железобетонные конструкции

Навчальний посібник

Павліков А.М.,

Горик О.В.

Київ:

УМК ВО

1989

66с.

Основи опору матеріалів

Навчальний посібник

Барданов Ю.М.,

Горик О.В.

Київ:

НМК ВО

1992

120с.

Теоретичні основи розрахунку стержнів при складному опорі

Навчальний посібник

Барданов Ю.М.,

Горик О.В.

Київ: ІСДО

1995

62с.

Залізобетонні конструкції

Підручник

Вахненко П.Ф.,

Павліков А.М.,

Горик О.В.,

Вахненко В.П.

Київ:

Вища школа

1999

508с.

Основи розрахунку інженерних конструкцій

Навчальний посібник

Горик О.В.

Полтава:

ПДТУ

2000

286с.

Метрологія, стандартизація, контроль якості та випробування в будівництві

Навчальний посібник

Вахненко П.Ф.,

Горик О.В.,

Довженко О.О.,

Клименко Є.В.

та ін.

Полтава:

ПДТУ

2000

224с.

Нарисна геометрія

Навчальний посібник

Хейло М.І.

Полтава:

Інтер-Графіка

 

2004

216с.

Проектування сервісних підприємств

Навчальний посібник

Дудніков І.А.

Дудніков А.А.

і ін.

Полтава:

ПДАА

2004

156с.

Практикум по технічним вимірюванням

Навчальний посібник

Дудніков І.А.

Дудніков А.А.

і ін.

Полтава:

ПДАА

2005

89с.

Основи механіки елементів інженерних конструкцій

Навчальний посібник

Горик О.В.,

Ландар А.А.,

Толстопятов Р.В.

Полтава:

ПДАА

2008

208с.

Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни «Інженерна графіка» за кредитно-модульною системою організації навчального процесу

Навчальний посібник

Яхін С.В.,

Лугівська В.Г.

Полтава:

РВВ ПУЄТ

2011

76с.

Проектування технологічних процесів сервісних підприємств

Підручник

Біловод О.І., Писаренко П.В., Дудніков І.А.,

Ківшик О.П

Вінниця:

«Нова Книга»

2011

400с.

Матеріалознавство та технологія конструкційних матеріалів

Підручник

співавтори:

Біловод О.І., Дудніков І.А. 

 

2013

800с.

Основи творення машин

Підручник

(за редакцією

О.В. Горика)

М.Я.Бучинський, О.В. Горик,

А.М.Чернявський, С.В. Яхін

Харків: НТМТ.

2017

450с.