Освітні центри "Донбас-Україна" та "Крим-Україна"

Освітні центри «Крим-Україна» та «Донбас-Україна»
Адреса: м. Полтава, вул. Сковороди, 1/3, 4-й навчальний корпус, ауд. 401, 402,
тел. (0532) 60-73-94, моб.тел. (095) 059-44-39, (096) 175-63-21;
електронна скринька: crimea_donbas_ukraine@pdaa.edu.ua)
Режим роботи: понеділок – п’ятниця з 08:00 до 17:00

Вступ з окупованих територій (відео)

Вступ до українських вишів (Світлана Кретович) (відео)

Спрощена процедура вступу (відео)

Здобуття середньої освіти в України школярами з ТОТ (відео)

Середня освіта в Україні дистанційно (відеоінструкція)

Рівність права на освіту (відео)

Робота освітніх центрів регламентується:
– Наказом МОН від 24.05.2016  № 560, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 31 травня 2016 р. за №795/28925, «Про затвердження Порядку прийому для здобуття вищої та професійної (професійно-технічної) освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій території України»;
– Наказом МОН від 21.06.2016  № 697, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 01 липня 2016 р. за №907/29037, «Про затвердження Порядку прийому для здобуття вищої та професійної (професійно-технічної) освіти осіб, місцем проживання яких є тимчасово окуповані території у Донецькій та Луганській областях»;
– Наказом МОН від 21 липня 2020  року № 939 «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства освіти і науки України»;                 
– Наказом МОН від 01 березня 2021  року № 271 «Про затвердження Порядку прийому для здобуття вищої, фахової передвищої та професійної (професійно-технічної) освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, тимчасово окупованій території окремих районів Донецької та Луганської областей, території населених пунктів на лінії зіткнення»;
– Порядком прийому для здобуття вищої освіти у Полтавській державній аграрній академії осіб, які проживають на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, тимчасово окупованій території окремих районів Донецької та Луганської областей, території населених пунктів на лінії зіткнення (додаток 12 до Правил прийому до ПДАУ у 2022 році)

Освітні центри (ОЦ):

– організовують оформлення документів вступника, проведення вступного випробування до закладу вищої освіти та (в разі проходження конкурсного відбору) надання рекомендації для вступу до закладу вищої (відповідальний - заклад вищої освіти);
– сприяють поселенню вступника на час проходження річного оцінювання, державної підсумкової атестації та проведення вступного випробування до гуртожитку закладу вищої (у разі необхідності);
– сприяють отриманню вступником документів, що посвідчують особу.

Вступати через освітні центри мають право особи, які:

– мають український документ про освіту, здобуту за дистанційною або екстернатною формою навчання;
– проходили ЗНО і матимуть відповідні сертифікати 2019, 2020, 2021 та 2022 року;
– не проходили ЗНО;
– не мають українського документу про освіту;
*Документи про освіту, отримані на тимчасово  окупованих територіях Донбасу та Криму не визнаються.

Під час вступної кампанії 2021 року:
– освітні центри працюють до 24 вересня 2021 року;
– можна вступати лише через один освітній центр (до 5 заяв);
– у рейтингових списках та наказах про зарахування прізвища вступників шифруються;
– під «спрощений вступ» підпадають також діти, які проживають на лінії розмежування.

Особливості вступу дітей з окупованого Криму та Донбасу через освітні центри:
– мають право вступати через один освітній центр до закладу вищої освіти, на базі якого створений ОЦ, на місця державного замовлення в межах встановленої квоти 2 (10 %);
– тимчасову довідку, яку вступники з тимчасово окупованих територій отримують у школі (при ОЦ) після вступу до ПДАА протягом трьох місяців має бути замінено на свідоцтво про ПЗСО;
– подача документів та зарахування для здобуття ОС бакалавра (магістра ветеринарного спрямування) на навчання за кошти державного бюджету в межах Квоти-2 відбувається в два етапи:
основний етап (бюджет) – до 20 липня,
завершальний етап (бюджет та контракт) – до 20 вересня.

 

Перелік конкурсних предметів для вступу на ОС бакалавр (магістр ветеринарного спрямування) в ПДАА для осіб, які вступають через освітні центри «Крим-Україна» і «Донбас-Україна»

БАКАЛАВР на основі повної загальної середньої освіти

Спеціальності ОС бакалавра

Спеціалізація

(освітня програма)

Перелік вступних іспитів за спрощеною процедурою

Код

Назва

035

Філологія

Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська

Іноземна мова

051

Економіка

Економіка підприємства

Математика

052

Політологія

Політологія

Географія

071

Облік і оподаткування

Облік і оподаткування

Математика

072

Фінанси, банківська справа та страхування

Фінанси, банківська справа та страхування

Математика

073

Менеджмент

Менеджмент підприємства

Математика

075

Маркетинг

Маркетинг

Математика

076

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Підприємництво

Математика

081

Право

Правознавство

Математика

101

Екологія

Екологія

Біологія

126

Інформаційні системи та технології

Інформаційні управляючі системи

Математика

133

Галузеве машинобудування

Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва

Математика

141

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Математика

162

Біотехнології та біоінженерія

Біотехнології та біоінженерія

Біологія

181

Харчові технології

Харчові технології

Математика

192

Будівництво та цивільна інженерія

Сільськогосподарське будівництво

Математика

193

Геодезія та землеустрій

Геодезія та землеустрій

Географія

201

Агрономія

Агрономія

Біологія

202

Захист і карантин рослин

Захист і карантин рослин

Біологія

204

Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва

Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва

Біологія

208

Агроінженерія

Технології і засоби механізації сільськогосподарського виробництва

Математика

242

Туризм

Туризм

Іноземна мова

274

Автомобільний транспорт

Автомобільний транспорт

Математика

281

Публічне управління та адміністрування

Місцеве самоврядування

Математика

292

Міжнародні економічні відносини

Міжнародні економічні відносини

Іноземна мова

 

Магістр на основі повної загальної середньої освіти

Спеціальності ОС магістра ветеринарного спрямування

Спеціалізація

(освітня програма)

Перелік вступних іспитів за спрощеною процедурою

Код

Назва

211

Ветеринарна медицина

Ветеринарна медицина

Біологія

212

Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза

Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза

БіологіяПрограми випробувань для вступників на основі повної загальної середньої освіти

Українська мова та література / Українська мова

Математика

Історія України

Біологія

Географія

Іноземна мова