Основні дисципліни напряму підготовки «Облік і аудит»

 1. Українська мова (за проф. спрям.)
 2. Іноземна мова
 3. Інформатика і комп’ютерна техніка
 4. Математика для економістів
 5. Філософія глобальних проблем сучасності
 6. Бухгалтерський облік
 7. Економіка підприємства
 8. Культура сімейно-психологічних відносин
 9. Правознавство
 10. Соціологія
 11. Статистика
 12. Фізичне виховання
 13. Фінанси
 14. Економіка праці і соціально-трудові відносини
 15. Економіко-математичне моделювання
 16. Інформаційні системи і технології обліку
 17. Культурологія
 18. Фінансовий облік
 19. Інвестування
 20. Логістика
 21. Фінанси підприємств
 22. Державні фінанси
 23. Соціальна економіка
 24. Соціально-економічна безпека
 25. Податкова система
 26. Ризикологія
 27. Страхування
 28. Господарське законодавство
 29. Теорія фінансово-господарського контролю
 30. Внутрішньогосподарський контроль
 31. Комп’ютерний аудит
 32. Облік у банках
 33. Облік у бюджетних установах
 34. Організація і методика економічного аналізу
 35. Ринкова трансформація економіки регіону
 36. Судово-бухгалтерська експертиза
 37. Управлінський облік
 38. Облікова політика підприємств
 39. Бюджетна система
 40. Організація обліку у фермерських господарствах
 41. Облік у зарубіжних країнах