ОНП Ветеринарна медицина

1. Анкета оцінювання якості навчання за ОНП та задоволеності здобувачів вищої освіти освітніми послугами

2. Анкета опитування учасників освітнього процесу щодо сильних та слабких сторін ОНП

3. Анкета щодо оцінювання якості та підходів до викладання навчальних дисциплін за ОНП

4. Анкета щодо оцінки залучення здобувачів вищої освіти (PhD) до наукової роботи (досліджень)

5. Анкета щодо якості та ефективності самостійної роботи здобувачів вищої освіти

6. Моніторинг якості системи контрольних заходів та критеріїв оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти

7. Моніторинг якості підготовки аспіранта до дослідницької та викладацької діяльності за ОНП Ветеринарна медицина

8. Моніторинг якості підготовки в аспірантурі

9. Моніторинг рівня професіоналізму науково-педагогічних працівників, задіяних при реалізації ОНП

10. Моніторинг якості формування індивідуальної освітньої траєктроії та рівня підтримки здобувачів освітнього ступеня доктор філософії

Результати опитувань

2020-2021 навчальний рік

2021-2022 навчальний рік