ОБОВ'ЯЗКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

Назва дисципліни Робоча програма Анотація Силабус
Економіка підприємства Робоча програма Анотація Силабус
Інженерна механіка   Анотація Силабус
Механоскладальні дільниці та цехи Робоча програма Анотація Силабус
Основи автоматизованого проектування Робоча програма Анотація Силабус
Різальний інструмент Робоча програма Анотація Силабус
Технологічні основи машинобудування Робоча програма Анотація Силабус
Деталі машин Робоча програма Анотація Силабус
Безпека життєдіяльності  Робоча програма Анотація Силабус