ОБОВ'ЯЗКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

Назва дисципліни Анотація Силабус
Економіка підприємства Анотація Силабус
Інженерна механіка Анотація Силабус
Механоскладальні дільниці та цехи Анотація Силабус
Основи автоматизованого проектування Анотація Силабус
Різальний інструмент Анотація Силабус
Технологічні основи машинобудування Анотація Силабус
Деталі машин Анотація Силабус
Безпека життєдіяльності  Анотація Силабус