ОБОВ'ЯЗКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

Назва дисципліни Анотація Силабус
1-й рік навчання
Економіка підприємства Анотація Силабус
Інженерна механіка Анотація Силабус
Механоскладальні дільниці та цехи Анотація Силабус
Основи автоматизованого проектування Анотація Силабус
Різальний інструмент Анотація Силабус
Технологічні основи машинобудування Анотація Силабус
Деталі машин Анотація Силабус
Безпека життєдіяльності  Анотація Силабус
2-й рік навчання
Конструювання автомобілів і тракторів Анотація Силабус
Розрахунок та конструювання машин Анотація Силабус
Маркетингова товарна політика інженерних розробок Анотація Силабус
Основи охорони праці Анотація Силабус
Підйомно-транспортні машини Анотація Силабус