Навчальний відділ забезпечення інформаційних та інноваційних освітніх технологій

Дупак
Олександр Сергійович
Дзяпко
Андрій Миронович
керівник відділу
адміністратор бази даних
Весна
Юлія Анатоліївна
Сук
Юлія Сергіївна
оператор ЕОМ
статистик

 

Відділ створений в 2010 році та є структурним підрозділом навчально-наукового центру інформаційно-комунікаційних освітніх технологій та освіти дорослих.

 
Основними завданнями відділу є:
  • Запровадження новітніх освітніх технологій, інформаційних інструментів та технічних засобів в освітньому процесі та науковій діяльності;
  • Адміністрування сайту університету;
  • Адміністрування, вдосконалення та оновлення елементів системи дистанційного навчання «MOODLE»;
  • Забезпечення накопичення матеріалів дистанційного навчання;
  • Адміністрування та внесення даних до ЄДЕБО;
  • Налаштування програмного забезпечення на робочих місцях користувачів для доступу в ЄДЕБО через клієнт криптозахисту;
  • Підтримка інформації про університет в ЄДЕБО в актуальному стані;
  • Створення презентаційних матеріалів та їх демонстрація;
  • Мультимедійне обслуговування масових заходів;
  • Підтримка веб-конференцій тощо.