Навчальний відділ забезпечення інформаційних та інноваційних освітніх технологій

Дупак
Олександр Сергійович
Дзяпко
Андрій Миронович
керівник відділу
адміністратор бази даних
Весна
Юлія Анатоліївна
Сук
Юлія Сергіївна
оператор ЕОМ
статистик

Сокіріна
Валерія Олександрівна

Бобровський 
Максим Олександрович
інженер оператор ЕОМ

 

 

 

Відділ створений в 2010 році та є структурним підрозділом навчально-наукового центру інформаційно-комунікаційних освітніх технологій та освіти дорослих.

 
Основними завданнями відділу є:
  • Запровадження новітніх освітніх технологій, інформаційних інструментів та технічних засобів в освітньому процесі та науковій діяльності;
  • Адміністрування, вдосконалення та оновлення елементів системи дистанційного навчання «MOODLE»;
  • Забезпечення накопичення матеріалів дистанційного навчання;
  • Адміністрування та внесення даних до ЄДЕБО;
  • Налаштування програмного забезпечення на робочих місцях користувачів для доступу в ЄДЕБО через клієнт криптозахисту;
  • Підтримка інформації про університет в ЄДЕБО в актуальному стані;
  • Створення презентаційних матеріалів та їх демонстрація;
  • Мультимедійне обслуговування масових заходів;
  • Підтримка веб-конференцій тощо.