Наукові зв’язки з іншими ЗВО України

Викладачі кафедри постійно підтримують наукові та творчі зв'язки із закладами освіти України: 

Національним університетом біорізноманіття і природокористування

Дніпровським аграрно-економічним університетом

Херсонським аграрним університетом

Миколаївським національним аграрним університетом

Інститутом рослинництва ім. В.Я. Юр’єва НААН

Державним біотехнологічним університетом

 

   Викладачі кафедри і самі є організаторами наукових заходів, зокрема уже традиційними стали проведення конференцій, з матеріалами яких можна ознайомитися на нашій сторінці та на сайті  університету

     Результати науково-дослідної роботи публікуються у виданнях, що входять до науково-метричних баз даних (Scopus або Web of Science, Сopernicus), закордонних та фахових виданнях, матеріалах конференцій, семінарів міжнародного, всеукраїнського та обласного рівня.