Наукові публікації здобувачів вищої освіти освітньої програми Маркетинг СВО Магістр за 2019-2020 н.р.

Наукові публікації здобувачів вищої освіти освітньої програми Маркетинг СВО Магістр за 2019-2020 н.р.:

1. Томілін О.О., Лядський І.К. Соціально-відповідальний маркетинг у контексті інтеграції бізнесу та суспільства. Вісник ХНАУ ім. В.В. Докучаєва, Серія „Економічні науки”. № 4. Т. 2. 2019 р. С. 269-278.
http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/bitstream/123456789/8268/1/organized.pdf
2. Лядский И.К. Наиболее перспективен инструментарий digital-маркетинга. Маркетинг и реклама. № 11.  2019.  С. 22-23.
http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/bitstream/123456789/8256/1/%d0%9c%d0%b0%d1%80%d0%ba%d0%b5%d1%82%d0%b8%d0%bd%d0%b3%20%d0%b8%20%d1%80%d0%b5%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d0%bc%d0%b0%20%e2%84%96%201.pdf
3. Лядский И.К. Маркетинг – ДНК бизнеса. Маркетинг и реклама. № 2. 2020.  С. 28-30.
http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/bitstream/123456789/8255/1/%d0%9c%d0%b0%d1%80%d0%ba%d0%b5%d1%82%d0%b8%d0%bd%d0%b3%20%d0%b8%20%d1%80%d0%b5%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d0%bc%d0%b0%20%e2%84%96%202.pdf
4. Лядский И.К. Социально ответственный маркетинг – тренд или необходимость? Маркетинг и реклама. № 3. 2020. С. 28-30.
http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/bitstream/123456789/8253/1/%d0%9c%d0%b0%d1%80%d0%ba%d0%b5%d1%82%d0%b8%d0%bd%d0%b3%20%d0%b8%20%d1%80%d0%b5%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d0%bc%d0%b0%20%e2%84%96%203.pdf
5. Лядский И.К. Маркетинг 4.0. Украинские реалии. Маркетинг и реклама. № 5. 2020. С. 14-16.
http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/bitstream/123456789/8258/1/%d0%9c%d0%b0%d1%80%d0%ba%d0%b5%d1%82%d0%b8%d0%bd%d0%b3%20%d0%b8%20%d1%80%d0%b5%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d0%bc%d0%b0%20%e2%84%96%204.pdf
6. Лядський І.К., Дядик Т.В. Необхідність та механізми формування власного бренду дилерського центру. Матеріали науково-практичної конференції за підсумками проходження здобувачами вищої освіти виробничих практик. Вип. 13. Полтава: ПДАА, 2020. С. 153-155
http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/bitstream/123456789/7707/1/%d0%9b%d1%8f%d0%b4%d1%81%d1%8c%d0%ba%d0%b8%d0%b9_%d1%82%d0%b5%d0%b7%d0%b8_%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0.pdf
7. Лядський І.К., Дядик Т.В. Вплив соціально-орієнтованого маркетингу на формування сучасних брендів. Матеріали студентської наукової конференції Полтавської державної аграрної академії. Том І. Полтава: РВВ ПДАА, 2020. С. 43-45. http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/bitstream/123456789/8270/1/1%20%d1%82%d0%be%d0%bc_%d0%a1%d1%82%d1%83%d0%b4_%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%84_2020_2_%d0%9f%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bb%20%281%29%20%281%29.pdf
8. Лядський І.К., Дядик Т.В. Впровадження соціально-відповідального маркетингу в SMM-стратегію підприємства. Матеріали ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Маркетингове забезпечення продуктового ринку». Полтава: ПДАА, 2020. С. 46-48.
http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/bitstream/123456789/8269/1/%d0%97%d0%b1%d1%96%d1%80%d0%bd%d0%b8%d0%ba_%d0%bc%d0%b0%d1%80%d0%ba%d0%b5%d1%82%d0%b8%d0%bd%d0%b3_2020%20%282%29.pdf
9. Лядский И.К. Креативность vs творчество. Русские Эмираты. № 96 (март-апрель), 2020. С. 124-127.
http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/bitstream/123456789/8262/1/Russian_Emirates_80_4_2017_07_01.pdf.pdf
10. Лядский И.К. Реальная виртуальность. Русские Эмираты. № 97 (май-август), 2020. С. 90-97.
http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/bitstream/123456789/8264/1/Russian_Emirates_80_4_2017_07_01.pdf%20%281%29%20%282%29.pdf
11. Лядский И.К. Новый мир. Работа из дома. Русские Эмираты. № 97 (май-август), 2020. С. 98-105.
http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/bitstream/123456789/8265/1/Russian_Emirates_80_4_2017_07_01.pdf%20%281%29%20%281%29.pdf
12. Сімон А.О. Інноваційні технології просування продукції в Інтернеті // Матеріали студентської наукової конференції Полтавської державної аграрної академії, 24-25 квітня 2019 р. Том 1. Полтава: РВВ ПДАА, 2019. С. 92-94.
http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/bitstream/123456789/7454/1/%d0%a1%d1%96%d0%bc%d0%be%d0%bd%20%d0%90.%d0%9e.92_94.pdf
13. Сімон А.О. Збутова політика підприємства. Фінансова та маркетингова діяльність малого підприємства. Матеріали науково-практичної конференції за підсумками проходження здобувачами вищої освіти виробничих практик. Випуск 13. Полтава: РВВ ПДАА, 2020. С. 157-159.
http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/bitstream/123456789/7705/1/%d0%a1%d1%96%d0%bc%d0%be%d0%bd_%d1%82%d0%b5%d0%b7%d0%b8_%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0.pdf
14. Сімон А.О. Особливості міжнародного маркетингу в Україні. Матеріали студентської наукової конференції Полтавської державної аграрної академії. Том І. Полтава: РВВ ПДАА, 2020. С. 14-16.
http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/bitstream/123456789/8271/1/1%20%d1%82%d0%be%d0%bc_%d0%a1%d1%82%d1%83%d0%b4_%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%84_2020_2_%d0%9f%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bb%20%282%29.pdf
15. Сімон А.О. Особливості логістичних систем в АПК. Матеріали ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Маркетингове забезпечення продуктового ринку». Полтава: ПДАА, 2020. С. 128-130
http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/bitstream/123456789/8272/1/%d0%97%d0%b1%d1%96%d1%80%d0%bd%d0%b8%d0%ba_%d0%bc%d0%b0%d1%80%d0%ba%d0%b5%d1%82%d0%b8%d0%bd%d0%b3_2020%20%283%29.pdf
16. Ноздрін І.О. Фінансова та маркетингова діяльність малого підприємства. Матеріали науково-практичної конференції за підсумками проходження здобувачами вищої освіти виробничих практик. Випуск 13. Полтава: РВВ ПДАА, 2020. С. 155-157.
http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/bitstream/123456789/7706/1/%d0%9d%d0%be%d0%b7%d0%b4%d1%80%d1%96%d0%bd_%d1%82%d0%b5%d0%b7%d0%b8_%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0.pdf
17. Єрмак В.Є., Ноздрін І.І. Маркетингове забезпечення підвищення конкурентоспроможності аграрного підприємства. Матеріали студентської наукової конференції Полтавської державної аграрної академії. Том І. Полтава: РВВ ПДАА, 2020. С. 20-21
http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/bitstream/123456789/8273/1/1%20%d1%82%d0%be%d0%bc_%d0%a1%d1%82%d1%83%d0%b4_%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%84_2020_2_%d0%9f%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bb%20%283%29.pdf
18. Писаренко В.В., Єрмак В.Є., Ноздрін І.І. Управління аграрним підприємством на засадах інтерактивного маркетингу. Матеріали ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Маркетингове забезпечення продуктового ринку». Полтава: ПДАА, 2020. С. 90-92.
http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/bitstream/123456789/8274/1/%d0%97%d0%b1%d1%96%d1%80%d0%bd%d0%b8%d0%ba_%d0%bc%d0%b0%d1%80%d0%ba%d0%b5%d1%82%d0%b8%d0%bd%d0%b3_2020%20%284%29.pdf