Наука немає меж і кордонів

Наука немає меж і кордонів

 

На факультеті ветеринарної медицини Полтавського державного аграрного університету, за сприяння декана факультету Сергія Кулинича та гаранта освітньо-наукової програми Валентини Євстаф’євої, було організовано зустріч для здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня ступеня доктора філософії за спеціальністю 211 Ветеринарна медицина з доктором с.г. наук, професором Ошського державного університету (Киргизія), Абдурасулов Абдугані Халмурзаєвич.

Під час зустрічі гість поділився досвідом здійснення наукових досліджень із ветеринарної медицини в університеті Киргизії, тематиками, над якими працюють аспіранти й науковці закладу, актуальними проблемами, що потребують науково-обгрунтованого підходу щодо їх вирішення, а також, особливостями підготовки аспірантів у закладах Киргизії.

Аспіранти мали змогу поставити запитання гостю заходу та отримати на них вичерпні відповіді.

Отже, захід був цікавим і насиченим корисною й досить актуальною для здобувачів інформацією.