Міжнародне стажування викладачів кафедри економіки та міжнародних економічних відносин

Самойлик Юлія Василівна, д.е.н., професор

1. Міжнародне стажування Faculty Exchange Program від Міністерства сільського господарства США (USDA) для викладачів із вищих навчальних закладів України, яке передбачало 5-ти місячне стажування у провідних університетах Сполучених Штатів (зокрема в Університеті Міссурі) для підвищення рівня знань та викладацької майстерності з економіка сільського господарства, маркетингу та управління агробізнесом в умовах ринкової економіки. Дана програма дозволила опрацювати кращі практики викладання та проведення наукових досліджень в у університеті Missouri University, USDA, провідних аграрних підприємствах (2018 р.)

2. Німецько-українська літня школа з аграрної економіки «Основи аграрної економіки: вибрані теми», яку фінансувала Німецька служба академічних обмінів (DAAD) за кошти Федерального міністерства закордонних справ Німеччини (АА), яка була організована Інститутом сільського господарства та харчування Мартін-Лютер-Університету Галле-Віттенберг (MLU), Галле, Німеччина у співпраці з Лейбніц Інститутом аграрного розвитку в країнах з перехідною економікою (IAMO), Галле, Німеччина та Київською школою економіки (KSE), Київ, Україна в Галле (Залле), Німеччина, з 3 по 17 березня 2019 року. (German-Ukrainian Summer School in Agricultural Economics “Fundations of Argicultural Economics: Selected Topics” wich was financed by the German Academic Exchange Service (DAAD) through funds of the German Federal Foreign Office (AA) and organized by the Institute of Agricultural and Nutritional Sciences of the Martin Luther University Halle-Wittenberg (MLU), Halle, Germany in cooperation with the Leibniz Institute of Agricultural Development in Transition Economies (IAMO, Halle, Germany and Kyiv School of Transition Economies (KSE), Kyiv, Ukraine in Halle (Saale), Germany, March 3 – 17, 2019).

3. Third Ukrainian International Education Forum (Третій український Міжнародний освітній форум) (April 22-23 2021, Kyiv, Ukraine)

Тренінги

1. Науково-практичний семінар «Складання проектних заявок» для участі в «Програмі малих грантів публічної дипломатії – академічні та освітні програми» (Program: Ukraine: U.S. Government Public Diplomacy Small Grants Program – Academic and Educational Programs.(03.03. – 05.03.2020).

2. Тренінг «Креативне підприємництво» (Creative Spark: програма підтримки підприємництва у сфері освіти за підтримки British Council) (29.02-1.03.2020 р.).


3. Практично-орієнтований майстер-клас на тему: «Міжнародна освіта: дипломатичний протокол, комунікація та пошук партнерів» МОН, ДП «Український державний центр міжнародної освіти» (23 квітня 2021 р., Київ, Україна).

Участь у міжнародних грантах:

1. Pilot project for the sustainable internationalization of Ukrainian research structures in the context of the globalization of the Ukrainian food sector (UAFoodTrade) By IAMO (Leibniz-Institute of Agricultural Development in Transition Economies) and KSE (Kyiv Schol of Economics). Research Workshop “Modern Research in Agricultural Economics: From Research Idea to Publication”. (Пілотний проект щодо сталої інтернаціоналізації українських дослідницьких структур в контексті глобалізації харчового сектору України (UAFoodTrade) Інституту Аграрного Розвитку в Країнах з Перехідною Економікою ім. Лейбніца та Київської Школи Економіки. Науково-практичний воркшоп «Сучасні дослідження в економіці сільського господарства: Від ідеї дослідження до публікації», листопад 2019 р.
2. IAMO Forum 2020 Digital transformation – towards sustainable food value chains in Eurasia (24-26 june 2020, Halle-Salle, Germany)
3. The3rd PhD Summer School in Agricultural Economics “Efficiency and Productivity Analysis 1 - Stochastic Approaches” (Online Course), 7 - 11. September 2020. By Kyiv School of Economics (KSE), Kyiv, Ukraine and Leibniz Institute of Agricultural Development in Transition Economies (IAMO), Halle, Germany in cooperation with Department of Agricultural Economics and Rural Development of the University of Goettingen, Germany
4. The 4th PhD Summer School in Agricultural Economics “Applied Time Series Analysis in Agricultural and Food Markets” (Online Course) 14. - 25. September 2020. By Kyiv School of Economics (KSE), Kyiv, Ukraine and Leibniz Institute of Agricultural Development in Transition Economies (IAMO), Halle, Germany in cooperation with Department of Agricultural Economics and Rural Development of the University of Goettingen, Germany
5. GEWISOLA 2020: Opening of the 60th GEWISOLA Annual Conference 2020 (in German) – 23-25 September 2020 (online).
6. Collaborative Online International Learning (COIL) is an approach that brings students and professors together across cultures to learn, discuss and collaborate as part of their class – International project  (“Internationalization Leadership Academy”) EducationUSA (2020-2021, USA).

Дейнека Тетяна Анатоліівна, д.е.н., доцент

1. Найменування закладу: The University of Pennsylvania, USA, Pennsylvania, Philadelphia; тема: «Analyzing Global Trends for Business and Society»; вид документа: Statement of Accomplishment of Distance Course on Coursera (with distinction) від 05.01.2015 р.

2. Назва закладу:  Canadian Found for Local Initiatives. Вид документа: Сертифікат про опанування навчальної програми. Тема: Rise of virtualized employment and encouraging among vulnerable population. Термін навчання. 02.01.2020 – 31.01.2020. Дата видачі – 31.01.2020

3. Назва закладу: Center Education Consulting LLC, Krakow, Poland. Вид документа: Сертифікат про опанування навчальної програми KRA 200109 від 27.01.2020. Тема: Програма науково-педагогічного підвищення кваліфікації (практичний курс) за напрямом організація дидактичного процесу, освітніх програм, інноваційних технологій і наукової роботи. Термін навчання. 13.01.2020 – 26.01.2020. Дата видачі – 27.01.2020

Загребельна Ірина Леонідівна, к.е.н., доцент

1. Certificate of recognition Awarded to Zahrebelna Irina in recognition of your commitment and your participation  in the Active Citizens National Facilitator Development Workshop 2018/19 in Chernihiv, /Ukraine on May 28 – June 1

Національний тренінг фасилітаторів для партнерських організацій Британської ради в Міжнародній програмі «Active citizens» 28.05-1.06.2018 року

2. Вища школа бізнесу. Універсистет Домброва Гурвіча (Польща), міжнародний сертифікат про закордонне стажування, тема: «Інноваційні методи і технології викладання: новітні в європейській освітній практиці», 5.11.2018 – 9.11.2018 р.

Волкова Неля Василівна, к.е.н., доцент

Науково-педегогічне стажування у Wyższa szkoła biznesu i przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim (Polska) на тему: «Innovative educational technologies: european experience and its application in training in economics and management». (2020 рік).