Міжнародне наукове стажування за програмою «Інновації у вищій аграрній освіті та сталий розвиток сільського господарства Польщі та України» на базі Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie (Poland)

У період із 15 листопада по 24 грудня 2021 року викладачі кафедри технологій та засобів механізації аграрного виробництва завідувач кафедри Горбенко Олександр та доцент кафедри Келемеш Антон проходили міжнародне наукове стажування за програмою «Інновації у вищій аграрній освіті та сталий розвиток сільського господарства Польщі та України», що організоване Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie (Сільськогосподарський університет ім. Гуго Коллонтая у м. Краків, Польща) у співпраці із польсько-українською фундацією «Інститут Міжнародної Академічної і Наукової Співпраці» (IIASC). В рамках стажування проведені навчальні лекції та консультації  щодо інновацій в аграрній сфері та їх інтеграція в освітній процес.

Ключові спікери програми (Сільськогосподарський університеті ім. Гуго Коллонтая):
• проф., доктор хаб., інж. Анджей Сечман – проректор з міжнародних відносин;
• проф., доктор хаб., інж. Роберт Віткович;
• проф., доктор хаб., інж. Джоанна Макульська;
• проф., доктор хаб., інж. Марцін Пежиковський;
• проф., доктор хаб. Мацей Пах;
• проф., доктор хаб., Казімєж Тарасюк.

Тематика галузевих семінарів:

• агрономія, захист рослин, землеустрій;
• технологія розведення, годівлі, виробництва і переробки продукції тваринництва;
• агроінженерія, електротехніка та електромеханіка;
• ветеринарна медицина, генетика та біолого-технологічний напрям;
• водні біоресурси та аквакультура;
• екологія та захист навколишнього середовища
• економіка та менеджмент.

Підсумком стажування було самостійне дослідження та написання наукового есе на тему «Prospects of using mechanical oscillations for intensification of technological processes in agricultural engineering (Перспективи застосування механічних коливань для інтенсифікації технологічних процесів у агроінженерії)».
Успішне проходження міжнародного стажування підтверджене сертифікатами відповідних зразків.

Кафедра ТЗМАВ