Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Новітні технології в агроінженерії: проблеми та перспективи впровадження» (присвяченої 55-й річниці заснування інженерно-технологічного факультету ПДАУ) 01-02 червня 2021 року

За підсумками проведеної кафедрою технологій та засобів механізації аграрного виробництва І Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Новітні технології в агроінженерії: проблеми та перспективи впровадження» (присвяченої 55-й річниці заснування інженерно-технологічного факультету Полтавського державного аграрного університету), що відбулася 01-02 червня 2021 р.(реєстрація в УкрІНТЕІ, посвідчення №766 від 11.12.2020 р.) затверджено до друку та поширення через мережу Інтернет збірника "Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Новітні технології в агроінженерії: проблеми та перспективи впровадження» (присвяченої 55-й річниці заснування інженерно-технологічного факультету Полтавського державного аграрного університету) 01-02 червня 2021 року."

Кафедра ТЗМАВ