Ласкаво просимо до психологічної служби

Психологічна служба ПДАУ є структурним підрозділом університету, який створено за наказом ректора №280 від 21.11.2013 р. для здійснення соціально-психологічного супроводу освітньо-виховного процесу в університеті.
Основною метою діяльності психологічної служби є створення комфортних  умов для соціального та інтелектуального розвитку здобувачів вищої освіти, збереження їх психологічного здоров’я, надання психологічної та соціально-педагогічної пітримки всім учасникам освітнього процесу.

 

ПРИОРИТЕТНІ НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ПСИХОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ

1. Психолого-педагогічна діагностика - моніторинг змісту та умов індивідуального розвитку здобувачів вищої освіти, динаміки їх соціально-психологічної адаптації та професійного становлення. 
2. Профілактика – систематична робота, спрямована на своєчасне попередження відхилень у психофізичному розвитку особистості студента, запобігання виникненню проблем у міжособистісних стосунках та конфліктних ситуацій в освітньому процесі.


3. Просвіта - формування психологічної та соціальної компетентності учасників освітнього процесу.
4. Консультування – багатофункціональна індивідуальна робота щодо вирішення запитів учасників освітнього процесу з питань навчання, міжособистісних стосунків.
5. Корекція – надання психологічної та соціально-педагогічної підтримки всім учасникам освітнього процесу у кризових ситуаціях.
6. Прогностика – розробка і застосування моделей поведінки групи та особистості у різних умовах, проектування змісту і напрямів індивідуального розвитку студентів, визначення тенденцій розвитку міжгрупових відносин.


ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ

• психологічний супровід навчально-виховного процесу;
• моніторинг актуальних соціально - психологічних проблем студентського середовища та своєчасне реагування на них;
• створення умов для реалізації творчого, наукового, особистісного й інтелектуального потенціалу студентів;
•  здійснення психопрофілактичних заходів;
• психологічний супровід розвитку особистості студента;
• формування позитивного морально-психологічного клімату в студентському колективі;
• формування у молоді готовності до самостійного життя та професійної діяльності;
• надання психологічної допомоги студентам, викладачам та співробітникам університету у складних життєвих ситуаціях;
• підвищення психолого-педагогічної компетентності учасників освітнього процесу.

РОБОТУ ПСИХОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ:

Керівник психологічної служби Плаксієнко Ірина Леонідівна, доцент кафедри екології, збалансованого природокористування та захисту довкілля ПДАУ, к.х.н., магістр з психології, магістр з фізичної  реабілітації, член Полтавського відділення УСП, психоаналітик, арт-терапевт.
Т. 096-60-49-361. Email: iryna.plaksiienko@ pdaa.edu.ua

 

Соціальний педагог Ільченко Алла Михайлівна, доцент кафедри гуманітарних і соціальних дисциплін, к.пед.н., корекційний педагог.
Т. 050-13-63-094. Email: alla.ilchenko@pdaa.edu.ua.

 

Соціальний педагог Овсієнко Юлія Іванівна, доцент кафедри галузевого машинобудування, заступник декана інженерно-технологічного факультету з виховної роботи, 066-40-99-273.
Email: iuliia.ovsiienko@pdaa.edu.ua

 

Практичний психолог Подлєсна Ганна Володимирівна, доцент кафедри гуманітарних і соціальних дисциплін, к.псих.н., тренер тренінгових програм.
т. 095-53-12-703. Email: ganna.podliesna@pdaa.edu.ua.

КОНТАКТИ:
Кабінет психологічної служби:
Полтавський державний аграрний університет
36003, м. Полтава, вул. Сковороди, 1/3,
Корпус №4, кімната 407.