Корисні посилання відділу моніторингу та забезпечення якості освіти

 1. Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 р. № 2145-VIII
 2. Закон України "Про вищу освіту" від 01.07.2014 р. № 1556-VII
 3. Затверджені стандарти вищої освіти
 4. Рекомендації Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти
 5. Положення про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти
 6. Порядок оформлення, переоформлення, видачі, зберігання та обліку сертифікатів про акредитацію освітньої програми
 7. Рекомендації для експертів Національного агентства стосовно акредитації освітніх програм третього рівня вищої освіти
 8. Рекомендації щодо застосування критеріїв оцінювання якості ОП
 9. Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти (ESG)
 10. Акредитація освітніх програм: не все так складно
 11. Наукові фахові видання

       Сайти:

       Глосарій: