Інформація про зміст навчання здобувачів вищої освіти Навчально-наукового інституту агротехнологій, селекції та екології