Францевич Іван Микитович

ВИДАТНІ ОСОБИСТОСТІ ПОЛТАВЩИНИ
Францевич Іван Микитович (03.08.1905-14.02.1985)

«Слава Ивана Никитича – выдающегося ученого и человека, никогда не померкнет. Его имя навсегда вписано Золотыми буквами в науку», Президент НАН України Б.Є. Патон

І.М. Францевич – директор Інституту проблем матеріалознавства НАНУ (1955-1973), академік НАНУ (1961), Герой Соціалістичної праці (1969), лауреат Державної премії СРСР (1950), Державної премії УРСР в галузі науки і техніки (1969), Премії Ради Міністрів СРСР у галузі науки і техніки (1981), премій АН СРСР імені П.Т. Соболевського (1977) та імені С.М. Курнакова (1983), заслужений діяч науки і техніки УРСР (1965).
Іван Микитович народився у Полтаві, в сім’ї робітника. Закінчив семирічну школу (1920р), а потім професійно-технічну школу (1922р). У 1922-1924г.г. працював помічником слюсаря на Полтавському паровозоремонтному заводі. Освіту здобув у Харківському інституті народної освіти.
Наукова школа І. Францевича почала формуватися в 50-роках 20 сторіччя. Напрями досліджень: фізичні основи матеріалознавства, порошкова металургія. Школа І. Францевича включає 19 докторів наук. Серед них доктор технічних наук Дверняков Василь Семенович родоначальник і творець нового наукового напрямку – геліотехнологія (проживає у Полтаві). Цей напрям зародився в Інституті проблем матеріалознавства НАНУ (зараз інститут носить ім'я І.М. Францевича). Геліотехнологіі засновані на використанні енергії сонця і спрямовані на створення нових приладів, пристроїв і матеріалів, призначених для роботи в космічних умовах при впливі теплових, радіаційних і гравітаційних перевантажень.

Мало хто знає, що у Полтаві на Подолі встановлена стела відомому вченому (див.фото). Біля стели вшановують пам'ять видатного земляка доктори наук: Дверняков Василь Семенович, Смердов Андрій Андрійович та Горик Олексій Володимирович.