До Національного тижня читання

До Національного тижня читання, який відбувається в України з 13 по 19 грудня 2021 р., фонд університетської книгозбірні поповнився монографією «Бухгалтерський облік як наука; від основ до наукової картини світу». Працівники бібліотеки університету висловлюють щиру подяку доктору економічних наук, професору ПДАУ Плаксієнку Валерію Яковичу та колективу авторів-науковців за подарунок.

 У написанні монографії взяли участь 45 дослідників, з яких 16 докторів та 27 кандидатів наук з 18 закладів освіти та наукових установ, з яких 11 є членами  різних академій наук.

 У колективній монографії наводяться історичні, методологічні та організаційні аспекти розвитку бухгалтерського обліку як важливої самостійної та динамічної науки в галузі економіки. Авторами всебічно розглянуті як концептуальні засади функціонування облікової науки, так і окремі перспективні стратегічні  напрямки її   розвитку на базі сучасних досягнень науково-технічного прогресу.

 Видання рекомендується науковцям, здобувачам II та III освітньо-наукових рівнів «Магістр» та «Доктор філософії», а також практикам, які розробляють нормативне та методичне забезпечення обліково-аналітичної роботи.

Бібліографічний опис:  Бухгалтерський облік як наука; від основ до наукової картини світу : [колективна монографія] / за заг. ред. В. Я. Плаксієнка.  Київ : Центр учбової літератури, 2021.  320 с.