ЧЕРГОВИЙ УСПІШНИЙ ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЇ

 

 

5 травня 2021 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.826.05 у Львівському національному університеті ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького відбувся захист дисертації Шевченко Тетяни Сергіївни на тему «Трихуроз великої рогатої худоби (поширення, патогенез, діагностика і лікування)» на здобуття наукового ступеня кандидата ветеринарних наук.
Засідання спеціалізованої вченої ради відбувалося досить жваво, здобувачці поставили багато запитань, що свідчить про актуальність цієї роботи та зацікавленість нею присутніх. Після закінчення захисту вчена рада ухвалила рішення про присудження здобувачці наукового ступеня кандидата ветеринарних наук за спеціальністю 16.00.11 – паразитологія.
Отож сердечно вітаємо Шевченко Тетяну Сергіївну з успішним захистом дисертаційної роботи, а наукову керівницю Євстаф’єву Валентину Олександрівну, д. вет. н., професорку, – із черговим успішним захистом її дисертанта.