Акредитаційна експертиза освітньо-професійної програми Професійна освіта (Аграрне виробництво, переробка сільськогосподарської продукції та харчові технології)

 

Відповідно до наказу Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти від 06.09.2023 р. № 868-Е, постанови Кабінету Міністрів України від 22.07.2020 року № 641, Положення про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України 11.07.2019 року № 977, та відповідно до Тимчасового порядку проведення акредитаційної експертизи із використанням технічних засобів відеозв’язку, затвердженого рішенням Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти від 17.03.2020 року, протокол № 6 (23) в Полтавському державному аграрному університеті з 21 вересня по 23 вересня 2023 року буде проведена акредитаційна експертиза освітньо-професійної програми  Професійна освіта (Аграрне виробництво, переробка сільськогосподарської продукції та харчові технології)  за спеціальністю 015 Професійна освіта за другим (магістерським) рівнем вищої освіти із використанням технічних засобів відеозв’язку.