Акредитаційна експертиза освітньо-наукової програми Публічне управління та адміністрування за спеціальністю 281 Публічне управління та адміністрування

 

Відповідно до наказу Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти від 11.01.2024 р. № 1-Е, постанови Кабінету Міністрів України від 22.07.2020 року № 641, Положення про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України 11.07.2019 року № 977, та відповідно до Тимчасового порядку проведення акредитаційної експертизи із використанням технічних засобів відеозв’язку, затвердженого рішенням Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти від 17.03.2020 року, протокол № 6 (23) в Полтавському державному аграрному університеті з 29 січня по 31 січня 2024 року буде проведена акредитаційна експертиза освітньо-наукової програми Публічне управління та адміністрування (ID у ЄДЕБО 47625) за спеціальністю 281  Публічне управління та адміністрування  за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти із використанням технічних засобів відеозв’язку.