Академічна мобільність надає нові можливості

Елеонора Шуліка, здобувачка вищої освіти освітнього ступеня бакалавр за ОП Туризм, скористалася можливістю взяти участь у програмі внутрішньої академічної мобільності. Для вивчення у ІІ семестрі 2023-2024 н.р. студентка обрала освітню компоненту “Сучасні інформаційні технології у музейній справі”, що викладається у Полтавському національному педагогічному університеті імені В. Г. Короленка.

Укладена партнерська угода між двома університетами надає можливість відвідувати цей авторський курс Тамари Жалій, канд. іст. наук, доцента. 

Опанування здобувачкою навчальної дисципліни сформує додаткові компетентності, розширить перспективи професійної самореалізації.