Зразки заяв

(Шановні студенти, заяви за представленими зразками оформляються від руки)  
(Доступ до даних зразків заяв мають тільки студенти, аспіранти та викладачі ПДАА, вхід дозволено тільки користувачам корпоративної пошти @st.pdaa.edu.ua та @pdaa.edu.ua)

1. Зразок заяви про надання академічної відпустки

2. Зразок заяви про допуск до занять у зв’язку із закінченням академічної відпустки

3. Зразок заяви про зміну прізвища

4. Зразок заяви про переведення на іншу форму навчання

5. Зразок заяви про продовження терміну складання екзаменаційної сесії

6. Зразок заяви про виселення з гуртожитку

7. Зразок заяви про складання академічної різниці ( заборгованості)

8. Зразок заяви про поновлення до складу здобувачів вищої освіти

9. Зразок заяви про переведення на індивідуальний графік

10. Зразок заяви про дозвіл достроково скласти екзаменаційну сесію

11. Зразок заяви про проходження практики ( стажування ) за кордоном

12. Зразок заяви про ліквідацію академічної заборгованості

13. Зразок заяви про звільнення від занять

14. Зразок заяви про відрахування з контингенту

15. Зразок заяви про дозвіл повторно скласти екзамен ( залік )

16. Зразок заяви про видачу дублікату студентського квитка

17. Зразок заяви про видачу дублікату залікової книжки

18. Зразок заяви про внесення змін до формування теми кваліфікаційної роботи 

19. Зразок заяви про складання екзамену ( заліка ) на вищий бал

20. Зразок заяви про перенесення терміну складання атестації

Форма для відновлення пароля до корпоративної пошти *@st.pdaa.edu.ua