Запрошуємо на конференцію "Актуальні питання землеробства і агрохімії: історія та сьогодення"

 

Кафедра землеробства і агрохімії ім. В. І. Сазанова Полтавського державного аграрного університету запрошує взяти участь у Всеукраїнській науково-практичній інтернет-конференції на тему: «АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЗЕМЛЕРОБСТВА І АГРОХІМІЇ: ІСТОРІЯ ТА СЬОГОДЕННЯ», яка присвячена 95-річчю її заснування та відбудеться 21 грудня 2023 року.

 

На конференцію приймаються матеріали науковців науково-дослідних установ, викладачів закладів вищої освіти, докторантів, аспірантів, представників органів державного і місцевого самоврядування, громадських організацій, підприємств АПК, інших установ, пов’язані з темою конференції.

 

Робочі мови конференції: українська, англійська.

Форма проведення конференції – заочна, з виданням збірника тез.

Участь у конференції безкоштовна.

До публікації приймаються тези виключно за темою конференції.

Обсяг тез до 3 сторінок, сторінки не нумеруються.

Тези надсилаються на електронну адресу roman.olepir@pdaa.edu.ua до 17грудня 2023 року. Файли називати за прикладом: Ivanov_tezy.

 

Матеріали подаються у текстовому редакторі Microsoft Word з розширенням *doc, гарнітура – Times  New Roman, формат сторінки – А4, поля зверху, знизу, праворуч і ліворуч – 20 мм. Шрифт тексту: розмір (кегель) – 14 pt; інтервал – 1,0, величина абзацного відступу – 1,25 см.

 

Структура тез:

– назва тез (великими літерами по центру);

– прізвище, ім’я, по-батькові автора (авторів), науковий ступінь, вчене звання, посада;

– повна назва установи, закладу, де працює автор (автори);

– електронна адреса (е-mail);

– через один інтервал текст тез.

Підтвердження про прийняття матеріалів і включення їх до електронного збірника здійснюється протягом 3-х робочих днів, про що автору буде повідомлено електронним листом. У разі відсутності повідомлення необхідно надіслати матеріали повторно. Прийняті матеріали не повертаються. 

 

За достовірність матеріалів відповідають автори тез. Тези публікуються в авторській редакції. Звертаємо увагу, що за вимогами МОН, тексти будуть перевірятися на наявність запозичень

(у разі невідповідності потребуватимуть доопрацювання). ЗАЗДАЛЕГІДЬ ВДЯЧНІ ВАМ ЗА СПІВПРАЦЮ!