Запрошення до друку

До публікації приймаються наукові або ґрунтовні статті оглядового характеру, у яких висвітлюються нові раніше не опубліковані результати наукових чи узагальнюючих досліджень автора (авторів), що мають теоретичне і практичне значення які раніше не були опубліковані.

Статті оглядового характеру приймаються за авторства провідних українських та зарубіжних учених, визнаних фахівців у своїй галузі.
Кожній опублікованій у збірнику статті редакція присвоюється DOI (digital object identifier).

Для розміщення статті у збірнику «Вісник Полтавської державної аграрної академії» необхідно згідно встановленого графіку надіслати на електронну
пошту visnyk@pdaa.edu.ua статтю, оформлену згідно наведених нижче вимог.
Встановлено оплату за розміщення статей – 50 грн. за одну сторінку, що оформлена за вимогами.
Про форму оплати за публікацію статті редакція журналу додатково повідомить автора, після успішного проходження рецензування, роботи літературних редакторів та фактичного її прийняття до друку.

На підставі Наказу Міністерства освіти і науки України № 409 від 17.03.2020 р. (додаток 1), та № 866 від 02.07.2020 р. (додаток 4) збірник внесений до переліку наукових фахових видань України (Категорія Б) зі спеціальностей:
101 – Екологія, 162 – Біотехнології та біоінженерія, 201 – Агрономія,
202 – Захист і карантин рослин, 204 – Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва, 211 – Ветеринарна медицина, 212 – Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза, 208 – Агроінженерія.

Періодичність видання – 4 рази на рік згідно встановленого графіку:
№ 1 (березень) – до 1 березня,  № 2 (червень) – до 1 червня,
№ 3 (жовтень) – до 1 жовтня,  № 4 (грудень) – до 1 грудня.

Мови видання – українська та англійська

Контакти:
Редакція журналу «Вісник Полтавської державної аграрної академії»
Адреса: м. Полтава, 36003, вул. Г. Сковороди, 1/3, Полтавський державний аграрний університет, корпус №4, кімн. 511
Відповідальний редактор: Мельничук Віталій Васильович
Тел.: +380 666-74-78-09.
Електронна пошта: visnyk@pdaa.edu.ua
Час роботи: Пн-Пт 08.00-17.00 (крім святкових днів)
Електронна адреса: http://journals.pdaa.edu.ua/visnyk
та https://www.pdau.edu.ua/content/visnyk-poltavskoyi-derzhavnoyi-agrarnoyi...

Детальніше