Професійна практика

Професійна  практика  є  обов’язковою  складовою  професійної підготовки  студентів  заочної  форми  навчання,  що  проводиться  з  метою формування,  поглиблення  і  вдосконалення  фахових  компетентностей.

Основними її завданнями є закріплення теоретичних знань та розвиток умінь і навичок роботи за фахом у виробничих умовах.