Опитування здобувачів щодо якості проведення занять

Шановні здобувачі вищої освіти!

Навчальні дисципліни, які ви вивчаєте, спрямовані на формування і розвиток загальних і фахових компетентностей, котрі мають важливе значення для вашого становлення як майбутніх фахівців. Просимо оцінити якість проведення занять із навчальних дисциплін весняного семестру 2021/2022 навчального року з метою підвищення якості їх викладання. Анкета «Навчальна дисципліна очима здобувачів вищої освіти» розміщена у ваших електронних кабінетах АСУ ПДАУ.

Через  опитування ви маєте можливість надати зворотній зв'язок викладачам, звернути увагу на  особливості викладання окремих дисциплін і, можливо, на наявні проблеми.

Анкета містить низку питань про методи викладання, прозорість і зрозумілість процедур оцінювання знань, якість навчально-методичних матеріалів, різні аспекти роботи науково-педагогічного працівника, який викладає навчальну дисципліну, зокрема відкрите питання: «Що найбільше сподобалося під час вивчення навчальної дисципліни й що можна було б змінити?» У відповіді бажано висловити свої враження, отримані за час вивчення навчальної дисципліни, а в разі наявності  проблеми, повідомити про неї, про дії викладача, які могли її спричинити, та обов’язково надати пропозицію  щодо її розв’язання.

Важлива умова опитування – анонімність. У системі АСУ ПДАУ  жоден користувач не може отримати інформацію про те, хто саме залишив відгук. Викладачі  можуть отримати доступ лише до узагальнених даних про опитування зі своєї навчальної дисципліни.

Хваліть, критикуйте та висловлюйте власну думку!

Будемо вдячні за ваші відповіді!

Щоб дати відгук, необхідно авторизуватися в АСУ ПДАУ (https://asu.pdau.edu.ua/), відкрити Розклад заліків та екзаменів і пройти опитування з усіх навчальних дисциплін весняного семестру 2021/2022 навчального року.

 

Інструкція для опитування здобувачів вищої освіти –  в Кабінеті студента АСУ ПДАУ.