Галич Олександр Анатолійович

Посада: Перший проректор

Контактна інформація: 36003, Полтава, вул. Сковороди, 1/3, ПДАА, адміністративний корпус

oleksandr.galych@pdaa.edu.ua

Ідентифікатори науковця

  Google Академія (Галич Олександр)

  ORCID ID(0000-0001-6478-8309)

  ResearcherID(Q-7292-2016)

 

Освіта:

Полтавський сільськогосподарський інститут, спеціальність "Менеджмент організацій" (1999 р.), кваліфікація економіст-організатор.

Аспірантура:

1999 р. - 2002 р. - аспірантура Полтавської державної аграрної академії, спеціальність 08.07.02 - економіка сільського господарства і АПК.

Тема кандидатської дисертації: "Економіко-організаційний механізм становлення  ринку м'ясо-молочної продукції в регіоні". Дисертацію захистив у спеціалізованій вченій раді К 08.804.41 при Дніпропетровському державному аграрному університеті.

Стажування:

19.10.2009 р. - 19.11.2009 р. - Національний університет біоресурсів і природокористування ННІ післядипломної освіти, кафедра аграрного консалтингу.

«Informational-consultation support of agrarian producers», 150 hours, certificate № 534 of Advanced  Training: The Mendel Univerrsity in Brno (Czech republic); May-June 2016.

Підвищення кваліфікації:

15.01.2009 р. - 27.01.2009 р. - "Професійна підготовка дорадників", ПДАА.

18.02.2013 р. - 1.03.2013 р. - Національний університет біоресурсів і природокористування України ННІ післядипломної освіти. Викладачі з дорадчої освіти аграрних ВНЗ III - IV рівнів акредитації.

Підвищення кваліфікації на базі ННІ післядипломної освіти Національного університету біоресурсів і природокористування України (м. Київ, 12.05.14 – 23.05.2014), тема: «Упровадження сучасних технологій навчання при викладанні дисципліни «Сільськогосподарське дорадництво», 108 год., свідоцтво про підвищення кваліфікації 12 СПВ 076135.

Досвід роботи:

01.09.2002 р. – 01.09.2003 р. асистент кафедри економіки АПК;

01.09.2003 р. – 01.09.2005 р. – старший викладач кафедри економіки АПК;

01.09.2005 р. – 16.03.2009 р. – доцент кафедри економіки.

Із 1.11.2004 р. працював на посаді заступника декана факультету економіки та менеджменту Полтавської державної аграрної академії.

Із 16.03.2009 р. призначений виконувачем обов’язків декана факультету економіки та менеджменту.

З 6.10.2009 р. переведений на посаду декана факультету економіки та менеджменту.

17.11.2011 р. - призначено директором Навчально-наукового інституту економіки та бізнесу.

1.01.2020 р. - очолив Навчально-науковий інститут економіки, управління, права та інформаційних технологій

25.05.2021 р. - призначено першим проректором ПДАА

Здобутки:

3.11.2011 р. - нагороджений знаком "Відмінник аграрної освіти і науки" III ступеня.

Науково-дослідна робота:

Науково-дослідна робота здійснюється за темами:

«Міжгосподарська інтеграція в агропромисловому виробництві»;

«Організаційно-економічний механізм забезпечення конкурентоспроможності підприємств АПК» (номер державної реєстрації 0104U002550).

Список останніх публікацій:

1. Маренич М. М., Кондртюк М. І., Копішинська О. П., Уткін Ю. В. І , Галич О. А. Інформаційні технології в агрономії: підручник. – Харків: «Фінарт», 2018. –456 с. 

2. Галич О. А. Електронна комерція : навчальний посібник / Галич О. А., Дресвяннікова Н. А., Копішинська О. П., Уткін Ю. В.. – Харків: Фінарт, 2018. – 272 с.

1. Prerequisites and peculiarities of conservation and restoration of ecosystem stability of the concept of sustainable development Ukrainian Journal of Ecology, Vol. 8 (3), 2018,  рр. 143–148.

2. Стратегічне управління персоналом як фактор зростання конкурентоспроможності підприємства. / [Галич О. А., Вакуленко Ю. В., Терещенко І. О., Крутько Т. В.] // Агросвіт. – 2019. – № 6. – С. 27–32. DOI: 10.32702/2306-6792.2019.6.27

3. Галич О.А., Копішинська О.П., Уткін Ю.В.Спільна участь (ПДАА та компанія ТОВ «Агроксі Україна»)  і перемога у конкурсі партнерських проектів "Бізнес, що розвиває освіту", який проводив  Центр «Розвиток Корпоративної Соціальної Відповідальності» та Career Hub у рамках VI форуму “Бізнес і університети: підприємництво майбутнього" Написання кейсу та презентація під час конкурсу, отримання диплому 1 ступеня Режим доступу до матеріалів конкурсу (кейс) https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1mXOufm73-5sZQW0j9rY54ofz8UQEkqOw?fbclid=IwAR0LRUhaF0je_Y-cGk5IfNh_tiv9SO2MeXFskV-DDsgCZASOEHhd0P9CJ0s  Інформація про конкурс:https://www.facebook.com/events/354728625270340/

4. Дем'яненко Н. В. Основні складові організації мотивації праці в сільськогосподарському підприємстві / Н. В. Дем'яненко, О. А. Галич, В. С. Тараненко // Причорноморські економічні студії. - 2019. - Вип. 45. - С. 56-60. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bses_2019_45_12.

5. Yasnolob, I.O., Chayka, T.O., Galych, O.A., Kolodii, O.S., Moroz, S.E., Protsiuk, N.Yu., Lotych, I.I. (2019). Stimulating the increasing of natural soil fertility: economic and environmental aspects. Ukrainian Journal of Ecology, 9(3), 267-271.

6. O. Kopishynska, Y. Utkin, O. Galych, M. Marenych and I. Sliusar, "Main Aspects of the Creation of Managing Information System at the Implementation of Precision Farming," 2020 IEEE 11th International Conference on Dependable Systems, Services and Technologies (DESSERT)2020, pp. 404-410, doi: 10.1109/DESSERT50317.2020.9125072.

 

Повний перелік публікацій