Акредитаційна експертиза освітньо-професійної програми Агроекологія за спеціальністю 101 Екологія

 

Відповідно до наказу Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти від 06.02.2024 р. № 227-Е, постанови Кабінету Міністрів України від 22.07.2020 року № 641, Положення про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України 11.07.2019 року № 977, та відповідно до Тимчасового порядку проведення акредитаційної експертизи із використанням технічних засобів відеозв’язку, затвердженого рішенням Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти від 17.03.2020 року, протокол № 6 (23) в Полтавському державному аграрному університеті з 20 по 22 лютого 2024 року буде проведена акредитаційна експертиза освітньо-професійної програми  Агроекологія  за спеціальністю  101 Екологія    за другим (магістерським) рівнем вищої освіти із використанням технічних засобів відеозв’язку.