193 Геодезія та землеустрій

 
 
На факультеті агротехнологій та екології здійснюється підготовка за спеціальністю
193 Геодезія та землеустрій
 
 
Форми навчання – очна (денна)
Успішне виконання освітньої програми дає змогу отримати ступінь вищої освіти бакалавра
Навчання за ступенем вищої освіти 
 
 
Термін навчання:
    • за ступенем вищої освіти «Бакалавр» – 4 навчальні роки;
    • за ступенем вищої освіти «Бакалавр» (скорочений термін навчання) – 3 навчальні роки
 
Ліцензійний обсяг прийому
Ступінь вищої освіти Освітньо-професійна програма
Очна (денна)
форма навчання
Бакалавр Геодезія та землеустрій 25
Бакалавр (скорочений термін навчання Геодезія та землеустрій 25

 

 
 
 

Здобувачі вищої освіти перший (бакалаврський) рівень зі спеціальності 193 Геодезія та землеустрій за освітньо-професійною програмою «Геодезія та землеустрій» отримують кваліфікацію «бакалавр із геодезії та землеустрою», який повністю підготовлений до виконання функціональних професійних, організаційних, управлінських обов’язків на виробництві

 

Підготовка фахівців здійснюється:

    • за рахунок коштів Державного бюджету України
    • за рахунок коштів фізичних осіб
    • за рахунок коштів юридичних осіб
    • за рахунок пільгових довгострокових кредитів
 
 
Формування контингенту студентів:
    • випускники повної середньої школи (11 класів)
    • випускники закладів вищої освіти I-II рівнів акредитації. Навчання за скороченим терміном
 
Вступні іспити:
    • на основі повної загальної середньої освіти: сертифікати ЗНО з дисциплін, які передбаченні в правилах прийому до ПДАУ у 2022 році
    • на основі ОС молодшого бакалавра, ОКР молодшого спеціаліста: сертифікати ЗНО з дисциплін, які передбаченні в правилах прийому до ПДАУ у 2022 році, фаховий іспит
 
В процесі навчання здобувач вищої освіти має можливість:
  • пройти стажування за кордоном:
- за програмою набуття виробничого досвіду в Німеччині
- за програмою сезонних робіт у Великій Британії та Данії, Ірландії
- можливість пройти стажування та навчання у ЗВО Німеччини, Австрії, Польщі, Угорщини
    • одержати навички дослідника та 2 робочі професії

Напрями професійної діяльності:
    • державний службовець, землевпорядник, картограф у органах державної влади, місцевого самоврядування, спеціалізованих, ліцензованих землевпорядних організаціях, бюро технічної інвентаризації чи інших установах із питань обліку, використання та охорони земель
    • начальник експедиції (геологічної, геологорозвідувальної, ґрунтознавчої, дослідної, промислової, топографо-геодезичної та ін.)
    • геолог-грунтознавець, інженер-геодезист маркшейдерських служб на виробництвах, що пов’язані із будівництвом, видобутком корисних копалин, прокладанні шляхів тощо
    • оцінювач-експерт, інспектор з інвентаризації на підприємствах і в організаціях, що займаються економічною та правовою діяльністю у сфері земельних відносин, купівлею-продажем земельних ділянок та об’єктів нерухомості
    • фахівець із проектування та планування територій на основі ГІС-технологій, розробки та підтримки сучасних картографічних веб-сервісів, ведення різноманітних видів кадастрів з використанням баз геоданих
    • менеджер-консультант із реалізації політики держави щодо реформування земельних відносин, управління земельними ресурсами, розробки проектів землевпорядкування та ведення державного земельного кадастру, здійснення моніторингу та державного контролю за раціональним використанням і охороною земель
Функції професійної діяльності:
    • проектування і організація виробничої, консультаційної, науково-дослідної діяльності сфері землеустрою, топографо-геодезичної та картографічної діяльності, кадастрів і геоінформаційних систем
    • планування та виконання геодезичних, топографічних, землевпорядних та планувальних робіт
    • опрацювання, оцінка і використання геопросторових даних та метаданих щодо об’єктів природного і техногенного походження
    • здійснення моніторингу та оцінки земель, природних об’єктів, інженерних споруд тощо
    • проведення технічного контролю та оцінка якості топографо-геодезичної та картографічної продукції
    • розробка документації із землеустрою та з оцінки земель, кадастрових документів, наповнення даними державного земельного, містобудівного та інших кадастрів
    • здійснення планування територій різного масштабу з метою їх оптимального використання та ефективного управління